Alexandr Veliký a jeho věrný Bucefalus


Traduje se, že makedonský vojevůdce Alexandr Veliký žádnou bitvu nikdy neprohrál a z každé vyšel vždy jako vítěz. Na počátku chtěl být především dobrým králem. Poražené národy měl v úctě a choval se k nim velice shovívavě. Byl obdivovatelem orientálních kultur, a proto mu přišlo barbarské ničit města, která jím byla dobyta. Pak ale přišla náhlá změna v jeho chování.
alexandr veliký
§  Velké úspěchy mu stouply do hlavy a on se začal chovat jako skutečný dobyvatel a nelítostný usurpátor.
§  Jeho změnu v chování pocítili velkou měrou i jeho vlastní vojáci, které nechával popravovat za mnohdy i malicherná provinění.
§  Stejně nemilosrdně zacházel i se zajatci.
§  Prohlašoval se dokonce za syna božího.
Alexandr Veliký byl makedonským králem ve čtvrtém století a za svou vládu proměnil svěřené území v obrovskou říši.Svými vítěznými taženími rozšiřoval území, která ovládal, stále více.
o   Když táhl do Indie, překvapila jeho vojsko jedna nesnáz.
o   Vojáci vládce Pórose přijeli na slonech.
o   Do té doby v Makedonii neznámá zvířata vojáky vyděsila.
Alexandr ale situaci zvládl, a i tuto bitvu se mu podařilo vyhrát. Vládce Póros si ale získal svou statečností Alexandrovu úctu a ten s ním uzavřel spojenectví.
socha alexandr veliký

I vojáci jsou pouze lidé

Kdo ví, jak by dopadla další bitva, kterou měl v plánu. Chtěl dobýt území říše Magadha, ale jeho vojáci se vzbouřili. Chtěli jen jediné – vrátit se konečně domů. Alexandr se nakonec nechal přesvědčit, ale na zpáteční cestě byl těžce raněn. Ze zranění se sice zotavil, ale zanedlouho ho dostihla choroba, na kterou ve svých třiatřiceti letech zemřel. S postavou Alexandra Velikého je spojován jeho kůň, jako věrný společník válečných výprav. Hřebec Bucefalus byl prý ovladatelný pouze svým pánem. Když hřebec zemřel, nechal Alexandr na jeho počest postavit město Bukefala, které stojí v Indii dodnes.

4/5 - (8 votes)